niedziela, 12 września 2010

Kolejne pismo z Rady Dzielnicy

Otrzymaliśmy kolejne pismo od Rady Dzielnicy. Nawiązując do ostatnich wydarzeń związanych z unieważnieniem przez GDOŚ uzgodnienia RDOŚ dla WZtki na budynek na łąkach możemy przedstawić kolejną  niejasną kwestię wymagającą zbadania. Wielokrotnie, między innymi na tym blogu, mieszkańcy osiedla Bernardyńska skarżyli się na zanieczyszczenie płynącego wzdłuż osiedla odcinka kanału Czerniakowskiego A. Zwracali również uwagę na podejrzane miejsca, gdzie najwyraźniej do kanału wprowadzana była dodatkowa ilość wody oraz mogący z tego wynikać niespotykanie wysoki poziom wody w kanale, zwłaszcza po opadach. Podejrzewano również związek niespotykanym tu od kilkunastu lat zalewaniem terenów "starego sadu". Przysyłano zdjęcia, był też film. W związku z mnogością skarg wszystkie zgromadzone materiały trafiły do odpowiedniej komisji Rady Dzielnicy Mokotów z prośbą o wyjaśnienie sprawy. Oto odpowiedź z Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów. Czytamy w niej m. inn.:

"Odpowiadając na Państwa wniosek z 24 czerwca 2010 dot. działań Spółki Marvipol, w związku z realizacją budynku przy ul. Bernardyńskiej Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów uprzejmie wyjaśnia:
1. Odnośnie pompowania wody do Kanału Głównego A
Kanał Główny A jest ciekiem będącym własnością Marszałka Województwa, a jego administratorem jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Jak ustalono Marvipol S.A. otrzymał od WZMiUW zgodę (pismo z dnia 16.02.2010 r. znak: IW/WA-41 05/40 1-26/U/20 1 0) na odprowadzanie wód z wykopów fundamentowych do ww. cieku. Nie mniej jednak warunkiem postawionym przez ww. jednostkę było przedłożyć w WZMiUW, przed rozpoczęciem odwadniania dokumentacje techniczną spełniająca nałożone w ww. zgodzie warunki. Wedle uzyskanych przez wydział, w trakcie postępowania wyjaśniającego informacji inwestor nie spełnił tego warunku. Jednocześnie po analizie uzyskanej od Państwa dokumentacji fotograficznej i filmowej należny wziąć pod uwagę, ze odprowadzanie wód może nie być w pełni zgodne z omawianymi ustaleniami zawartymi pomiędzy Marvipol S.A. oraz WZMiUW. W związku z tym wystosowano do inwestora wniosek o bezzwłoczne udzielenie wyjaśnień w sprawie odprowadzania wód do Kanału Głównego A. Jednocześnie przekazano administratorowi cieku otrzymany materiał fotograficzny oraz poinformowano o podejrzeniu postępowania, inwestora budowy, w sposób sprzeczny z nałożonymi przez WZMiUW warunkami.
"
2. Odnośnie zaobserwowanej mazi w wodach kanału
Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska tut. Urzędu przeprowadzili kilkakrotne oględziny przedmiotowego terenu. Za każdym razem woda w cieku nie wskazywała na zanieczyszczenie takie jak pokazane na zdjęciach. Nie udało się również pomimo dokładnych oględzin ustalić miejsca oraz źródła potencjalnego wprowadzania substancji obcych do cieku. W tej sprawie wydział również oczekuje na wyjaśnienia spółki Marvipol. Wskazać również należy, ze kanał zbiera wody opadowe ze znacznego obszaru zurbanizowanego i nie można wykluczyć, ze zaobserwowane zjawisko nie ma związku z realizowaną przez Marvipol inwestycją. <-- Źródło: przedstawione obok pismo Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów z dn. 30.07.2010.

Ponownie okazuje się więc, że mieszkańcy słusznie zauważają, że w kwestii gospodarki wodnej dzieje się coś niedobrego. Co zaś do kwestii zanieczyszczenia, to wydaje się, że rzeczywiście, jak już sugerowali niektórzy w dyskusji, były to pyłki roślin spłukane przez deszcz. Pozostaje jednak do wyjaśnienia fakt, że obserwowano znaczące nagromadzenie się zanieczyszczenia właśnie w bezpośrednio w  rejonie za przepustem.
Zgodnie z treścią pisma WOŚ czekamy teraz co odpowie inwestor. W końcu nie tak dawno  w artykule w Gazecie Wyborczej Stołecznej pt. Apartamentowiec na Mokotowie: Mały sukces ekologów autorstwa p. Michała Wojtczuka przedstawiciel firmy zapewniał o "troskliwym budowaniu" i zwracaniu uwagi na stosunki wodne.

Zmienił się nieco wygląd bloga. Coraz bardziej rozbudowane Kalendarium wydarzeń zostało przeniesione na osobną stronę i posortowane od najnowszych wydarzeń. Dodatkowo pojawiła się strona z mapką pozwalającą lepiej zorientować się w terenie o którym mowa na blogu.

 W odpowiedzi na ten wpis otrzymaliśmy od mieszkańca dodatkowy obrazek, który umieszczamy jako wybitnie poglądowy. Pokazana na nim różnica między wodą z pyłkami, a wodą z ...nie wiadomo czym jest zasadnicza.
(Źródło grafiki: Materiał od mieszkańca)

3 komentarze:

  1. A co na to żaba szara ?

    OdpowiedzUsuń
  2. "Nie udało się również pomimo dokładnych oględzin ustalić miejsca oraz źródła potencjalnego wprowadzania substancji obcych do cieku.". Gdzie ci oglądający mieli oczy? Rurę czy nawet rury widać wyraźnie gołym okiem gdy się stoi na przepuście i patrzy w kierunku jeziorka.

    OdpowiedzUsuń
  3. Swoją drogą warto zwrócić uwagę, że "smródka" wcale nie zwiększa atrakcyjności inwestycji. Ja gdybym tam kupował mieszkanie bałbym się zalania przy większych deszczach. Poza tym kto wie gdzie znowu woda będzie wybijać?

    OdpowiedzUsuń

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.