piątek, 10 września 2010

Światełko w tunelu czyli "rewolucyjna decyzja NSA"

W dzisiejszej Gazecie Wyborczej pojawił się artykuł p. Michała Wojtczuka "Koniec wieżowców wśród willi? Rewolucyjna decyzja NSA", w którym mowa między innymi o inwestycji w naszym sąsiedztwie. Zachęcamy do lektury.W w/w artykule czytamy :
"Kilkaset metrów od Jeziorka Czerniakowskiego firma Marvipol stawia pięciopiętrowy apartamentowiec, w którym znajdą się 134 mieszkania. Studium zagospodarowania Warszawy - najważniejszy dokument określający politykę przestrzenną miasta - stwierdza, że w tym miejscu powinna przeważać zabudowa jednorodzinna. "
To dokładnie to, o czym od początku mówiliśmy na wszystkich sesjach, posiedzeniach itd. przypominając urzędnikom o tym, co sami dla tego terenu uchwalili. Mianowicie o zabudowie jednorodzinnej, zastąpionej wbrew Studium zabudową wielorodzinną o olbrzymiej kubaturze. Wówczas słyszeliśmy od p.o. Dyrektora Biura Architektury, że Studium to jedynie wytyczne. Że zapisana dla tego terenu maksymalna wysokość budynków 12 m to "tylko rząd wielkości". Dziś w artykule przytoczono orzeczenie NSA, który analizując sprawę z Torunia, stwierdził coś zgoła przeciwnego, mianowicie "
"Nie ulega wątpliwości, że studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie może stanowić podstawy prawnej do wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. To jednak nie oznacza, że decyzje administracyjne wydawane dla terenów objętych studium mogą być sprzeczne z jego ustaleniami - orzekł NSA. - Studium stanowi swego rodzaju aksjologiczną podstawę wszelkich działań podejmowanych na terenie gminy w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Sytuacja, w której określony zapis studium musiałby być uwzględniony w planie miejscowym dla danego terenu, natomiast wydana dla tego samego terenu decyzja o warunkach zabudowy mogłaby być z tym zapisem stadium całkowicie sprzeczna, byłaby nie do pogodzenia z zasadami prawnego systemu planowania przestrzennego w Polsce i niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawnym, a przez to sprzeczna z konstytucją". <-- źródło: w/w artykuł.
Czy ten wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w końcu zatrzyma serię wydawania decyzji o Warunkach Zabudowy bazujących na tym, że brakuje tu lokalnego PZP? Czy urzędnicy w końcu zaczną dotrzymywać swoich obietnic, w których deklarowali że żadna nowa WZtka się do czasu uchwalenia PZP Czerniakowa Południowego nie pojawi? Jest światełko w tunelu.

1 komentarz:

  1. Dzisiaj przez przypadek usłyszałam ciekawą romowę. Na trawniku przed 16 stała kobieta - myślę, ze niektórym mieszkańcom znana z czasów budowy drogi. /Tęga z kasku na głowie/, Razem z nia nieznany mi facet także w kasku.Rozmawiali coś o planie zagospodarowania przestrzennego. W penej chwili podszedł do nich p....t, który zwykle kursował podczas budowy z planami w garsci, to z budowlańcami drogi, to z szefami Marvipolu.Zdziwiła mnie radość tej pary z nowego gościa i się zatrzymałam.A oto co słyszałam" Kobieta - dziękujemy, juz myślałam, że nie damy rady, facet z planami, powiedziałem wam, że wszystyko bedzie ok, zatwierdzone jest juz wszystko i roboty możecie spokojnie zaczynać od początku.Wszystko zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego.......i tyle.
    Mimo to bardzo mnie to zainteresowało. Przecież plan jeszcze nie powstał? a może powstał tylko my o tym nie wiemy? Dzisiaj znowu mierzyli drogę, aż do trawnika pod przeciwnym blokiem. Taki widok juz był w trakcie budowy drogi, kilka miesięcy temu. Może ktoś zna najświerzsze wiadomości?

    OdpowiedzUsuń

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.