piątek, 24 grudnia 2010

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2011

Wszystkim mieszkańcom i sympatykom najlepsze życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń i realizacji życiowych planów w nadchodzącym Nowym Roku 
składa blog Bernardyńska. 

Oby nadchodzący rok był dla nas wszystkich bardziej udany i żeby nasze wspólne problemy znalazły w końcu pozytywne rozwiązanie.

czwartek, 2 grudnia 2010

Jeziorko Czerniakowskie: RDOŚ a ekspertyzy w sprawie ochrony rezerwatu ...

Jeziorko Czerniakowskie: RDOŚ a ekspertyzy w sprawie ochrony rezerwatu...: "KDS zrzeszajace 21 organizacji pozarządowych poprosiło RDOŚ o udostępnienie ekspertyz dotyczących planu ochrony Rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego..."

Wpis na blogu o Jeziorku opisujący próbę uzyskania przez KDS dokumentacji od RDOŚ. Próbę, dodajmy, nieudaną. Warto poczytać.

środa, 1 grudnia 2010

Rozkopana ul. Bernardyńska

Niestety zaczynają się spełniać przewidywania sprzed kilkunastu dni, gdy znaleźliśmy szereg uchwał Zarządu Dzielnicy. Już wczoraj mieszkańcy sygnalizowali, że ul. Bernardyńska została przekopana i nie ma możliwości przejazdu na wysokości bloków nr 16 i 18. Rzeczywiście, na środku jest hałda piachu i barierki przegradzające ulicę wraz z umieszczonym 5 m wcześniej znakiem zakazu ruchu w obu kierunkach z tabliczką "obowiązuje od 30.11". Zagadnięci robotnicy nie byli w stanie powiedzieć, ile ta sytuacja jeszcze potrwa. Odsyłali do kierownika, którego oczywiście nie udało się znaleźć.

O terminie zamknięcia ulicy nie zostali w żaden sposób poinformowani mieszkańcy. Ponadto brakuje jakiegokolwiek oznakowania przy wjazdach z ul. Gołkowskiej o tym, że Bernardyńska jest w tej chwili na odcinku pomiędzy Hamannem i Villą Anna ulicą "ślepą" i nie da się przez nią przejechać. Nie da się teoretycznie, bo ślady na śniegu wskazują, że niektórzy kierowcy omijają zablokowany odcinek jadąc po chodniku. Nie jest to ani zgodne z prawem ani bezpieczne, zwłaszcza dla pieszych. Ci bardziej przestrzegający przepisów zaskoczeni zablokowaniem ulicy próbują zawracać manewrując na ciasnym, dodatkowo zaśnieżonym kawałku. Utrudnienia są, są duże i nie wiadomo jak długo potrwają.

W czwartek 2.12 w końcu pojawiło się na łącznikach z ul. Gołkowską oznakowanie braku możliwości przejazdu ul. Bernardyńską. Jak poinformowali okoliczni mieszkańcy w środę 15 grudnia ulica była przejezdna.

Sprawą, po interwencji jednej z mieszkanek, zainteresowała się TVN Warszawa opisując ją w artykule  "Zamknęli ulicę, kierowcy jeżdżą chodnikiem"

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.