środa, 30 września 2009

Informacja z dzielnicy

Jedna z Pań Radnych wspomagająca nas w walce o nasze osiedle przysłała wczoraj informację, że zostały wysłane pisma do p. Mikosa z warszawskiego Ratusza z prośbą o zorganizowanie spotkania osób odpowiedzialnych w Ratuszu z mieszkańcami i radnymi dzielnicy Mokotów. Czekamy na informację o terminie takiego spotkania, o czym niezwłocznie poinformuję.

piątek, 18 września 2009

Co dalej z nową inwestycją Marvipolu

Minął 15 września i ... nadal nic oficjalnie nie wiadomo. Poprawione PZP nie zostało wyłożone, ponieważ go zwyczajnie nie ma. W opinii osób kompetentnych nowa wersja PZP pojawi się dopiero pod koniec roku. Moglibyśmy więc do tego czasu spać spokojnie. Moglibyśmy, gdyby nie fakt że .... wiarygodne (bardzo) źródła dziś poinformowały, że w Urzędzie Dzielnicy pojawił się po wakacjach wniosek o wydanie warunków zabudowy (WZ) złożony przez firmę Marvipol. Developerowi najwyraźniej nie przeszkadza fakt, że ciągle nie ma PZP. Wygląda na to, że (ocena subiektywna nie odosobniona) postanowił postawić wszystkich przed faktami dokonanymi i najpierw wybudować osiedle a potem doprowadzić do dopasowania do jego pomysłów (jak wiemy niezbyt ciekawych z punktu widzenia obecnych mieszkańców oraz organizacji ekologicznych) projektu PZP. Już wkrótce mamy nadzieję na dostarczenie Państwu większej ilości szczegółów (czekamy na odpis z wniosku).
Jednocześnie gorąca prośba: jeśli ktokolwiek z Państwa zauważy, że pod jego oknami zaczynają się kręcić ekipy budowlane i coś próbują rozkopywać itd. bardzo proszę o pilny kontakt na adres email podany na głównej stronie lub z Gospodarzem Domu. Nie możemy pozwolić, żeby developer postawił nas przed faktami dokonanymi. Żaden developer nie może budować czegokolwiek ani na terenach gminnych ani terenach spółdzielczych, jak również wykorzystywania terenów spółdzielczych do swoich prac bez okazania odpowiednich zgód. Na takich terenach zlokalizowana jest ul. Bernardyńska, dlatego każda aktywność budowlana w tych miejscach powinna się spotykać z natychmiastową i stanowczą reakcją.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.