sobota, 22 maja 2010

Kanał Czerniakowski zanieczyszczony !

Od rana czytelnicy bloga alarmują o żółtej mazi, która pojawiła się w wodzie Kanału Czerniakowskiego. Nie wiadomo jak bardzo jest szkodliwa, jednak na zdjęciach wygląda bardzo niepokojąco. Istotne jest, że występuje ona na odcinku za przepustem, więc najwyraźniej została wprowadzona do wody dopiero na odcinku przy budowie, najprawdopodobniej w rejonie samego przepustu. Bardzo wyraźnie widać to na zdjęciach. Za przepustem w kierunku Trasy Siekierkowskiej woda przypomina mleko! Zaalarmowane zostały odpowiednie służby. Niestety sytuacja powodziowa sprawia że nie wiadomo kiedy ktoś od nich się pojawi. Na szczęście dzięki p. aiszat dysponujemy bardzo jednoznacznymi fotografiami. Zdjęcia wykonano około godziny 5:30.

Z komentarzy wynika, że substancja w wodzie może być pyłkami roślin. Nadal jednak ciężko racjonalnie wytłumaczyć ich kondensację tylko po jednej stronie przepustu. Sprawę należałoby wyjaśnić, jednak obecna sytuacja powodziowa sprawia, że nie ma komu się tym zająć. Będziemy dalej monitorować temat.

czwartek, 20 maja 2010

Spowalniacze na ul. Bernardyńskiej

Zakończył się proces wstawiania w ul. Bernardyńską spowalniaczy ruchu samochodowego, tzw. szykan, "leżących policjantów".  W ten sposób może uda się trochę zmitygować kierowców, zwłaszcza tych spoza osiedla. Niestety bardzo często rozwijali oni na naszej wąskiej i zastawionej samochodami uliczce osiedlowej szalone prędkości zagrażając bezpieczeństwu pieszych, a zwłaszcza dzieci potrafiących znienacka wyskoczyć na ulicę. Spowalniacze zostały rozłożone równomiernie na całej ul. Bernardyńskiej. Pozostaje nadzieja, że spełnią swoją rolę i jednocześnie nie zostaną rozjechane przez ciężkie ciężarówki, które, mimo zapewnień inwestora o niewykorzystywaniu ul. Bernardyńskiej do zaopatrywania budowy, periodycznie się na niej pojawiają.

Aż chciałoby się napisać o kilku projektach dotyczących osiedla, nad którymi przez ostatnie kilka tygodni ciężko pracowaliśmy i które niemal udało się już sfinalizować. Jednak "prawie" robi czasami wielką różnicę więc informacja o nich pojawi się dopiero w momencie gdy zostanie złożony ostatni podpis. W każdym razie szykujemy dla mieszkańców ul. Bernardyńskiej, zwłaszcza tych z niskich numerów, niespodziankę. Tym razem miłą. Szczegóły miejmy nadzieję już niebawem.

Blog zmienił swoją szatę graficzną. Nowy wygląd ma zwiększyć jego czytelność. Wszelkie uwagi mile widziane.

piątek, 14 maja 2010

Kolejne pomiary na ul. Bernardyńskiej

Dziś od rana na końcu ul. Bernardyńskiej znowu pojawili się geodeci. Na szczęście tym razem są to pomiary na zlecenie MSM Energetyka. Geodeci określali dokładną powierzchnię parkingu społecznego pomiędzy budynkami 1A i 2. Wspominano o tym zresztą na zebraniu Rady Osiedla.

W sądzie toczą się kolejne sprawy o służebność ul. Bernardyńskiej. Oprócz developera o taką służebność wystąpiła również firma będąca właścicielem budynku przy przedszkolu (mieści się w nim teraz m. inn. agencja ochrony). Według dostępnych informacji planuje na jego miejscu wybudować hotel z działalnością rozrywkową (lokal gastronomiczno-rozrywkowy na parterze). Z uzyskanych informacji wnika, że zarówno spółdzielnia jak i okoliczne wspólnoty nie zgadzają się na tego typu inwestycję w tym miejscu ze względu na bardzo bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.