niedziela, 7 listopada 2010

Stanowisko KPPiOŚ w sprawie konferencji RDOŚ. Kolejne zarządzenia Zarządu Dzielnicy Mokotów

W dn. 4 listopada 2010 r. Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Mokotów w przyjętym stanowisku zwróciła się do Pani Dyrektor RDOŚ z prośbą o wyjaśnienie, "co analizuje RDOŚ wydając postanowienia w sprawie uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy. Wątpliwości Komisji wzbudziła publiczna wypowiedz specjalisty RDOŚ wygłoszona w mediach: "nie odnosimy się do warunków budowlanych, analizujemy uwarunkowania środowiskowe"" . Ponadto Komisja stanowczo odcięła się od rozpowszechnianych przez RDOŚ podczas konferencji twierdzeń, informując że "Urząd Dzielnicy Mokotów nie prowadził postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na dz. 53, w związku z tym nie mógł wystąpić do RDOŚ o jakiekolwiek uzgodnienia w tej sprawie".

Udało się również dotrzeć do dokumentu Uchwała Nr 2556/10 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 6 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Marvipol S.A. umowy pod inwestycję liniową na gruncie objętym roszczeniami położonym przy ul. Bernardyńskiej. Powołując się m.inn. na "inwestycję celu publicznego" Zarząd postanowił w niej "Wyrazić zgodę na zawarcie z Marvipol S.A. (...) umowy udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową do czasu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, na okres nie dłuższy niż 3 lata pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci elektroenergetycznej sn na terenie działki ew. nr 9 z obrębu 0511, stanowiącej pas drogowy ul. Bernardyńskiej..." Działka ew. nr 9/0511 to kawałek "nieparzystej" części pasa ul. Bernardyńskiej na wysokości nowowybudowanej drogi pomiędzy budynkami nr 16 i 18.

Szukając dalej pojawiła się jeszcze wcześniejsza Uchwała Nr 2504/10  z 22 września br, w której na podobnych warunkach Zarząd postanowił "Wyrazić zgodę na zawarcie z MARVIPOL S.A. umowy udostępnienia części nieruchomości, stanowiącej działkę ew. nr 116 z obrębu 0501 uregulowanej w KW nr 397361 oraz stanowiącej działkę ew. nr 58/3 z obrębu 0502, KW brak, będących własnością m.st. Warszawy, pod budowę przyłącza sieci cieplnej wraz z kanalizacją teletechniczną  przy ul. Bernardyńskiej."

Działki 116/0501 i 58.3/502 stanowią całą "parzystą" stronę ul. Bernardyńskiej. To dwa długie pasy ciągnące się po stronie numerów parzystych od wysokości pl. Bernardyńskiego aż na wysokość Villi Anna (Bernardyńska 4A). Wygląda więc na to, że już niedługo ul. Bernardyńska w kilku miejscach będzie, przynajmniej czasowo, nieprzejezdna. Ludźmi z parzystych oraz tych o niskich numerach bloków,szacunkowo patrząc na mapę do nr 9 włącznie,  najwyraźniej nikt się nie przejął.  A to oni najbardziej odczują skutki tych decyzji w życiu codziennym. Chodzi tu choćby o problemy z  dojazdem do domu, bo dla nich ul. Bernardyńska to jedyna droga dojazdowa. W końcu oni już tu mieszkają, nie stanowią "inwestycji". Ciekawe, czy ktoś pomyśli o tym, żeby chociaż udostępnić harmonogram i zakres prac, żeby mieszkańcy mieli szansę jakoś się przygotować na utrudnienia.

Do kompletu mamy jeszcze uchwałę Zarządu nr 2525/10 z dn. 29 września 2010 r. "w sprawie wyrażenia warunkowej zgody właścicielskiej na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z budową przyłącza sieci cieplnej przy ul. Bernardyńskiej "
Czytamy w niej, że Zarząd postanowił "wyrazić warunkową zgodę właścicielską Marvipol S.A. (...), na wycinkę 3 drzew i 37 m2 krzewów kolidujących z budową przyłącza sieci cieplnej z kanalizacją teletechniczną na terenie działki ew. nr 58/3 z obrębu 0502 stanowiącej pas drogowy ul. Bernardyńskiej, niezbędną do wystąpienia z wnioskiem do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody".

Powyższe uchwały podjęto na skutek podjęcia przez Zarząd Dzielnicy Mokotów w dn. 16 września 2010 r. jeszcze jednej uchwały nr 2489/10 "w sprawie zawierania umów pod inwestycje liniowe polegające na budowie przyłączy na gruntach objętych roszczeniami" . Jak widać ktoś tym razem "odrobił lekcje" i wygląda, że wszystko zostało dopięte na ostatni guzik.

Ze względów organizacyjno-porządkowych część komentarzy została skasowana i przeniesiona do wpisu  Gorączka wyborcza.

7 komentarzy:

 1. Czyżby w związku z powyższymi informacjami, rozpoczęto już prace na nowej drodze?

  OdpowiedzUsuń
 2. Czy można zaskarżyć te decyzje?

  OdpowiedzUsuń
 3. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 5. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 6. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 7. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.