wtorek, 2 listopada 2010

Kolejna porcja dokumentacji. Jest sukces!

Dzięki uprzejmości sąsiadów ze wspólnot uzyskaliśmy kolejną porcję dokumentacji. Składają się na nią

1. postanowienie Nr 166/MOK/10 Prezydent m. st. Warszawy z dn. 7 października 2010 r. w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją Nr 137/MOK/09 z dnia 01.06.2009r z (obok)


2. odmowa wszczęcia przez Prokuraturę Okręgową śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez Wojewodę Mazowieckiego polegającego na zaniechaniu podejmowania działań nadzorczych nad działalnością Gminy Warszawa w zakresie inwestycji dotyczących m.inn. rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie, parku rozrywki Przy Bażantarni, planu miejscowego Natolin Zachodni ...(streszczenie w materiale TVN Warszawa Jeziorko Czerniakowskie: budowa "bez znamion przestępstwa")


3. zażalenie Towarzystwa Tryton na postanowienie Pani Prokurator Joanny Garus-Ryby z Prokuratury Okręgowej w Warszawie., z dnia 30 września 2010 o odmowie wszczęcia śledztwa


Ze względu na dużą objętość pismo 3 jest dostępne jako dokument PDF na serwerze zewnętrznym. W celu pobrania żądanego dokumentu należy kliknąć na link. Jeśli dokument nie otworzy się od razu, należy go najpierw ściągnąć na swój komputer. Pismo nr 2 jako dokument sądowy na razie nie będzie tu umieszczone.

Szczególnie dobrą informacją jest decyzja Prezydent m. st. Warszawy, która, mimo że wielokrotnie słyszeliśmy, że sprawa jest już uprawomocniona i bez możliwości odwołania, postanowiła
wznowić z urzędu postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Prezydenta M. St. Warszawy Nr 137/MOK/09 z dnia 01.06.2009r. znak: AM-WRU-KNO-7331 -73-7-09 o warunkach zabudowy wydana, na wniosek ,,MARVIPOL" S.A. dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami , garażem podziemnym, infrastruktura techniczna drogami i elementami zagospodarowania terenu na części działki nr ew. 53 z obrębu 1-05-02 ,części działek nr ew. 8,57/14,58/3 i 54 z obrębu 1-05-02, części dziatek nr ew. 92,120,116,z obrębu 1-05-07 położonych przy ul. Bernardyńskiej w Warszawie , Dzielnicy Mokotów. 

Oznacza to, że postępowanie zakończone wydaniem WZki dla obecnej budowy na łąkach właśnie zostało wznowione przez Prezydent m.st. Warszawy, "z urzędu". Ma to ścisły związek (jest o tym mowa w uzasadnieniu) z unieważnieniem przez GDOŚ uzgodnienia RDOŚ, na którym oparto tę decyzję. Jeśli ponownie rozpatrywana WZtka zostanie unieważniona (warunki nie zostaną wydane lub wydane zostaną znacząco inne) to "następne w kolejce" jest pozwolenie na budowę 256/MOK/2009, które bazuje na wspomnianej decyzji 137/MOK/09. Duże brawa i podziękowania należą się Towarzystwu Tryton na czele z panią Joanną Mazgajską. To dzięki ich działaniu i prawnikom udało się uzyskać tak istotną dla dalszych działań decyzję Prezydent Warszawy.

6 komentarzy:

 1. Witam,

  brawo !!!
  "to "następne w kolejce" jest pozwolenie na budowę 256/MOK/2009" >>> konsekwencja unieważnienia pozwolenia na budowę będzie to, że "kikut" po trwającej właśnie budowie będzie straszył na łąkach już na wiele lat

  OdpowiedzUsuń
 2. Nie do końca musi być prawda z tym kikutem, po co demonizować. Urząd może nakazać rozbiórkę, przywrócenie do stanu poprzedniego itd. Chociaż z drugiej strony pewnie już tej istniejącej budowy nie ruszą, ale może nie pozwolą na następne budynki.

  OdpowiedzUsuń
 3. Można go rozebrać. W czym problem?

  OdpowiedzUsuń
 4. Za wczesnie na radość. Decyzja podjęta przed wyborami, a zakończy sie jak zwykle ...... po wyborach, decyzją......?
  Mimo to jest trochę satysfakcji!

  OdpowiedzUsuń
 5. I dlatego Marvipol, licząc się z niekorzystną dla siebie decyzją oraz by uniknąć w przyszłości podobnych problemów, jeszcze w czerwcu uruchomił procedurę w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego zespołu budynków na działce 53. RDOŚ już się głowi co zrobić by znów się nie skompromitować i zapewnić Marvipolowi dalszą, spokojną budowę.

  OdpowiedzUsuń
 6. Swietna wiadomosc. Zamiast skoncoznego budynku, bedziemy mieli szkielet pod oknami. W to, ze MARVIPOl go rozbierze jakos nie wierze.

  OdpowiedzUsuń

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.