piątek, 17 września 2010

Akcja Wielkiego Sprzątania okolicy Jeziorka - kolejna edycja.

Trzeci weekend września (czyli ten nadchodzący) to Międzynarodowe Dni Sprzątania Świata. Organizowanych jest wiele akcji na terenie całej Warszawy, gdzie można się do tej szczytnej akcji przyłączyć.

My również, przy wsparciu samorządowców z Dzielnicy, postanowiliśmy zorganizować po raz drugi (chociaż oczywiście podobnych inicjatyw w przeszłości było więcej) Wielkie Sprzątanie Jeziorka Czerniakowskiego. Termin w którym udało się zorganizować zaplecze logistyczne to z kolei następna sobota, 16 października (pierwotnie miała być sobota 25 września, o powodach zmiany niżej).
Kończy się sezon, coraz mniej ludzi przychodzi nad Jeziorko. Gospodarskim zwyczajem, gdy goście już pójdą, można się wziąć za sprzątanie :) Tak jak przed sezonem, tak i teraz spróbujemy chociaż trochę oczyścić brzegi Jeziorka i okolicę. Poprzednio udało się zebrać ponad 100 worków śmieci.
Dodatkowo trwają rozmowy z kołem nr 56 "Różanka" Polskiego Związku Wędkarskiego, które opiekuje się Jeziorkiem, aby akcję sprzątania brzegów połączyć również z akcją oczyszczania powierzchni wody.
Tym razem staraliśmy się odrobić lekcje z poprzedniej akcji. Będzie więcej worków, lepsza organizacja i przede wszystkim więcej i lepiej zlokalizowanych miejsc gdzie można  będzie zostawiać napełnione worki.
Już wkrótce pojawi się w tym wpisie potwierdzona mapka oraz szczegółowe informacje. Nie ukrywamy, że próbujemy zaangażować w tą akcję również władze Ratusza i przyszykować pewną niespodziankę dla uczestników. Ale o tym na razie sza.


UWAGA! ZMIANA TERMINU! Po konsultacjach z kołem "Różanka" oraz w związku z dalszymi uzgodnieniami z Radą i Zarządem Dzielnicy Mokotów termin który okazuje się najsensowniejszy i pozwoli dopiąć wszystko "na ostatni guzik" to sobota 16 października 2010. Dzięki przełożeniu terminu sprzątania na później będzie można m. inn. wyznaczyć i obsłużyć dodatkowe punkty odbioru worków z brzegu przez łódki PZW. Zwłaszcza w północnej części Jeziorka, gdzie nie ma dojazdu pozwoli to nie nosić wypchanych śmieciami worków po kilkaset metrów do drogi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.