czwartek, 5 sierpnia 2010

GDOŚ unieważnił postanowienie RDOŚ

Właśnie otrzymaliśmy wiadomość, że działania organizacji skupionych wokół sprawy Jeziorka Czerniakowskiego przyniosły wymierny efekt. Poniżej pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 28 lipca 2010 roku, w którym czytamy:

"stwierdzam nieważność postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 maja 2010 r. (znak: RDOS-14-WPN-II-PV-7049-169/09), którym uzgodniono projekt decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną, drogami i elementami zagospodarowania terenu, położonej na działce nr ew. 53 w obrębie 1-05-02 (pod zainwestowanie kubaturowe) oraz na części działek nr ew. 8, 57/14, 58/3 i 54 z obrębu 1-05-02 i części działek nr ew. 92, 120, 116 z obrębu 1-05-01 (pod infrastrukturę i komunikację) w rejonie ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy."
Oznacza to ni mniej ni więcej, że uzgodnienie RDOŚ będące jednym z dokumentów wymienionych w pozwoleniu na budowę 256/MOK/2009  z którymi  "roboty należy wykonywać zgodnie z" <-- cytat z w/w zostało unieważnione. Zgodnie z treścią uzasadnienia pod ogromnym znakiem zapytania wydaje się stać również ważność samej decyzji o warunkach zabudowy, która została wydana właśnie na podstawie tego unieważnionego postanowienia RDOŚ. Na dobrą sprawę (zgodnie z art. 106 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 159 par.1 w/w Kodeksu, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pózn. zm.) ) powinno to oznaczać nakaz natychmiastowego wstrzymania budowy do czasu pojawienia się (albo i nie pojawienia się wcale, jak widać wątpliwości jest wiele) pozbawionego wymienionych w uzasadnieniu wad prawnych i wydanego "bez rażącego naruszenia prawa" uzgodnienia RDOŚ. Z tego co wiadomo taki dokument jest przygotowywany w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla "zespołu budynków", do którego zarówno Rada Dzielnicy Mokotów jak i stowarzyszenia ekologiczne oraz Wspólnoty Mieszkaniowe złożyły szereg wniosków krytycznych.

Na szczególną uwagę zasługuje fragment (s.4) i ostatnie zdanie (s.5) uzasadnienia, a mianowicie:

"Należy zauważyć, ze obowiązujące przepisy w omawianym zakresie nie upoważniają organów ochrony przyrody do uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy ,,pod warunkiem". Organ ten, wyrażając swoje stanowisko w sprawie uzgadnianego projektu, powinien mieć pewność co do wpływu planowanych prac na obszar chroniony. Uzgodnienie projektowanej decyzji bez przeprowadzenia odpowiedniego postępowania wyjaśniającego należy uznać za rażące naruszenie prawa" (s.4) 
(...)
"Z uwagi na powyższe Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził, ze wystąpiła przesłanka rażącego naruszenia prawa i orzekł jak w sentencji."

Skany niestety są w małej rozdzielczości. Na stronach Towarzystwa Tryton jest dostępna wersja dokumentu w formacie PDF.


6 komentarzy:

 1. Co to oznacza w praktyce? Czy otwiera to możliwość do pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej osób, które wydały pozwolenie na budowę?
  Bo wstrzymać prac, czy rozebrać budynku juz chyba się nie da?

  OdpowiedzUsuń
 2. Wstrzymac prace zawsze się da. Powinien przyjechac Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego i wydac nakaz natchmiastowego zamknięcia. Tyle ze musi się znaleść chętna osoba będąca strona w sprawie aby takie doniesienie złożyć.

  OdpowiedzUsuń
 3. A jaki jest sens wstrzymywac te budowe? Nie wiem jak Wy, ale ja nie chce miec pod oknem opuszczonego szkieltu budynku. Mieszkalem do niedawna na Ursynowie - tam jest cos co mialo byc URSYNOWSKIM FORTEPIANEM [kolo Multikina]. Inwestorowi skonczyla sie kasa, budynek nie powstal. Bawia sie tam dzieci, a ja boje sie, czy komus nie stanie sie krzywda.

  W tej sytuacji - moim zdaniem - lepiej by ten budynek juz powstal. Bedzie na pewno bezpieczniej. A pewnie - skoro juz zaczeli budowac - tez ladniej

  OdpowiedzUsuń
 4. "Niech już budują"..ROTFL, przecież od początku o to tutaj chodziło. Zacznijmy budowę, a o papiery się nie martwmy, bo przecież skoro już stoi to niech stoi. Na tej zasadzie załatwili sobie drogę do budowy i Bóg wie co jeszcze tak było przyklepane. Jeden niech budują, tak? a czemu nie kolejne dwa, jak już zaczną...DOŚĆ. Wstrzymać, potwierdzić że niezgodne z planem ochrony Jeziorka i nakazać ROZBIÓRKĘ tego molocha !

  OdpowiedzUsuń
 5. tak jak rozebrali fortepian na ursynowie i pare innych szkieletow, ktore strasza. Ja nie chce miec rozgrzebanej budowy za oknem. Wiara w to, ze ktos dokona rozbiorki jest naiwnoscia. niech kolejne bloki nie powstana, ale ten co buduja - niech skoncza.

  OdpowiedzUsuń
 6. Jest też możliwość by bunkier został ale niższy.

  OdpowiedzUsuń

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.