środa, 11 sierpnia 2010

"Wojewoda do prokuratury za Jeziorko Czerniakowskie"

Rura odprowadzająca wodę do Kanału A.
Jak już było tu sygnalizowane wcześniej, do prokuratury złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Wojewodę Mazowieckiego. Liczący dziewięć stron dokument trafił do prokuratury apelacyjnej a następnie do okręgowej. Ze szczegółami można się zapoznać w materiale TVN Warszawa "Wojewoda do prokuratury za Jeziorko Czerniakowskie". O tym wydarzeniu oraz o niedawnym postanowieniu GDOŚ można przeczytać również w stołecznym wydaniu Gazety Wyborczej w artykule Apartamentowiec na Mokotowie: Mały sukces ekologów autorstwa p. Michała Wojtczuka.

W artykule z Gazeta.pl na końcu umieszczono wypowiedź p. Okonia z Marvipolu:

"- Decyzja GDOŚ nie ma dla nas znaczenia, nie zatrzymujemy budowy - mówi Michał Okoń. - Paradoksalnie, unieważniono dokument nakazujący nam zwracanie szczególnej uwagi na stosunki wodne. Moglibyśmy teraz zaoszczędzić sporo pieniędzy, budując prostszą metodą, nie oglądając się na wody gruntowe. Nie zrobimy tego, będziemy budować tak troskliwie jak dotąd. A od decyzji GDOŚ odwołamy się - zapowiada."<-- Źródło: Gazeta.pl - Apartamentowiec na Mokotowie: Mały sukces ekologów.
 ... którą jednak najlepiej zostawić bez komentarza. Wystarczy, że ekspert w tym samym artykule akapit wcześniej wypowiada się w następujący sposób:

"- Konsekwencje unieważnienia dokumentu są kaskadowe i nie muszą prowadzić do unieważnienia pozwolenia na budowę - zaprzecza Mariola Berdysz, ekspert prawa budowlanego. Tłumaczy, że teraz regionalny dyrektor musi od początku zająć się uzgadnianiem warunków zabudowy. Tylko jeżeli w wyniku prac doszedłby do wniosku, że inwestycji w żaden sposób nie da się prowadzić tak, by nie zaszkodziła przyrodzie, mógłby odmówić ich uzgodnienia. Wtedy trzeba by unieważnić warunki zabudowy, a potem - pozwolenie na budowę." <-- Źródło: Gazeta.pl - Apartamentowiec na Mokotowie: Mały sukces ekologów.
Wygląda więc na to, że zgodnie z KPA i opinią ekspercką decyzja GDOŚ jednak ma znaczenie, przynajmniej powinna mieć. No i skąd ta niekonsekwencja? Jeśli "decyzja GDOŚ nie ma znaczenia" to po co się od niej odwoływać? Pożyjemy, zobaczymy.

Jako uzupełnienie tematu materiał TVN Warszawa "Nie jesteśmy przeciwni inwestycjom, dbamy o interesy mieszkańców". Dyskusję rozpoczyna rozmowa z przewodniczącą Towarzystwa Tryton na temat Jeziorka Czerniakowskiego i "dziwnych praktyk" w podejmowaniu decyzji administracyjnych  oraz wyjaśnienia pani rzecznik Wojewody Mazowieckiego oraz przedstawiciela stowarzyszenia Ekologiczny Ursynów. Poruszane są kwestie odpowiedzialności za decyzje, braki w udostępnianiu informacji, zła współpraca i zbyt późne przeprowadzanie konsultacji oraz kwestia pseudoekologów, którzy działają jedynie w celu wymuszenia na inwestorach haraczu za odstąpienie od protestów, głównie w przypadku inwestycji drogowych. Z wypowiedzi pani rzecznik Wojewody mazowieckiego wynikało, że to po stronie Miasta powinny zostać podjęte przemyślane i udokumentowane decyzje. Niestety do programu "nikt z przedstawicieli Ratusza zaproszenia przyjąć nie zechciał". Który to już raz?
Niezrozumiała wydaje się być wypowiedź pani rzecznik w kwestii braku konieczności "zbadania inwestycji środowiskowo" czyli m. inn. braku udziału społeczeństwa. Wątpliwości w tym względzie miał  również prowadzący program. Pani rzecznik zasłoniła się ewentualnymi brakami w dokumentach, ale to chyba za mało.

2 komentarze:

  1. To zdjęcie jest źle podpisane. powinno być "rura troskliwie odprowadzająca wodę z budowy do kanału".

    OdpowiedzUsuń
  2. Takie "spuszczanie" wody z budowy powinno być zalegalizowane. Właściwie należy wezwać Straż Miejską, która u kierownika budowy powinna sprawdzić legalność tego przedsięwzięcia.

    OdpowiedzUsuń

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.