piątek, 20 listopada 2009

Kwestia dojazdu do inwestycji na łąkach oraz granica ogrodzenia

Z rozmów z robotnikami stawiającymi ogrodzenie dowiedzieliśmy się, że dostali pozwolenie na wykorzystywanie drogi od strony ul. Wolickiej (Augustówka) na dojazd pojazdów budowy. Z tego co powiedzieli nie wolno im tej drogi asfaltować, natomiast mają ją utwardzić wysypując tłuczniem. Na chwilę obecną, zwłaszcza po ostatnich opadach deszczu, jest tam jedno błoto. Takie zaplanowanie dojazdu sugerowałoby, ze odstąpiono (przynajmniej na razie) od wykorzystania ul. Bernardyńskiej i przejazdu między budynkami 16 i 18. Jest to jednak na razie informacja ustna, którą spróbujemy potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

Z dobrze poinformowanych źródeł przyszła informacja, że umowa użyczenia pasa ul. Bernardyńskiej nie została przedłużona na kolejny okres. To bardzo dobra wiadomość dla całego osiedla Bernardyńska, a zwłaszcza dla budynków Bernardyńska 16 i 18. Niemniej jednak należy sprawę służebności działki pomiędzy budynkami 16 i 18 formalnie wyjaśnić do końca (wspólnoty złożyły protest i ponowne wezwanie do uznania za strony, sprawa się toczy).

Na spotkaniu 21 listopada spotkaniu dowiedzieliśmy się, że faktycznie nie przedłużono umowy dzierżawy pasa ul. Bernardyńskiej. Podpisano jak do tej pory zgodę na umowę dzierżawy  przez 3 miesiące z możliwością przedłużenia do 3 lat działek nr 16-503 i 25-502 (jest to obszar drogi szutrowej między Pracowniczymi Ogródkami Działkowymi a ul. Wolicką oraz obszar ścieżki wzdłuż płotu który otoczył inwestycję Marvipolu do działki 61-503 czyli "trójkąta" przylegającego do działki 65 na której stoi blok Bernardyńska 2) oraz zgodę  na "zawarcie umowy określającej szczegółowe warunki przebudowy drogi spowodowanej inwestycją niedrogową  z  firmą Marvipol S.A odnośnie ulicy Wolickiej".

Dowiedzieliśmy się jednak także,  że tej drogi (szutrówki do ul. Wolickiej) nie można utwardzić na stałe.  W treści w/w uchwały Zarządu Dzielnicy Mokotów zostało to zresztą wyraźnie zaznaczone poprzez zapis

"W umowie spółka zostanie zobowiązana do dokonania adaptacji tejże drogi dojazdowej do placu budowy poprzez wzmocnienie nawierzchni jezdni szutrowej poprzez ułożenie płyt typu JOMB lub MON (nawierzchnia rozbieralna – tymczasowa) oraz naprawę lokalnych uszkodzeń nawierzchni
ul. Wolickiej zwłaszcza w rejonie bliższym trasy Siekierkowskiej (zniszczona nawierzchnia asfaltowa). Po zakończeniu inwestycji i zaprzestaniu z korzystania z drogi dojazdowej do placu budowy spółka MARVIPOL zostanie zobowiązana do dokonania niezbędnych napraw drogi w celu zapewnienia przejezdności i dobrego stanu technicznego nawierzchni drogi."<--- Źródło: Google Maps - mapka poglądowa

Pośrednia informacja uzyskana przy tej okazji jest taka, że przy obecnym stanie, do momentu jej adaptacji, mogą nią jeździć jedynie samochody do 5 ton. Ta informacja wymaga jednak potwierdzenia. Na załączonych zdjęciach i mapce widać że na dojeździe to Trasy Siekierkowskiej jest ograniczenie do 10 ton.


Od internauty którego najwyraźniej zainteresował temat dostaliśmy mapkę wygenerowaną przez Google Maps oraz zdjęcia. Zamieszczamy ją jako ciekawostkę, bo z oznaczeń drogowych w rejonie ul. Wolickiej wynika, że na szutrówce (przynajmniej w jej ostatniej części) w zasadzie jest zakaz ruchu. Kwestia w którym miejscu dokładnie wypada te 1200m. Przy pomocy narzędzia dostępnego w iGeo "Pomiar odległości" zmierzyliśmy po przebiegu drogi, że od znaku do skrzyżowania szutrówki z ul. Wolicką jest około 920m, od skrzyżowania do miejsca gdzie zaczyna się ogrodzenie inwestycji jest około 650m. Razem długość tej trasy wynosi więc około 1570 m. To oczywiście dość zgrubne obliczenia przy użyciu średnio dokładnej metody czyli z pewnością obarczone pewnym błędem, jednak liczonym raczej w dziesiątkach a nie w setkach metrów. Obok znajdą Państwo zdjęcia wcześniej wspomnianych znaków (wraz z otoczeniem, żeby było wiadomo w którym miejscu stoją). Ponadto w Uchwale Nr LXXXIV/2862/2006  Rady miasta stołecznego Warszawy znajdziemy następujący fragment
"Na analizowanym terenie znajdują się obiekty i założenia o dużych wartościach kulturowych:
    - fragment wału międzyfortowego między J. Czerniakowskim a Baterią X, wzdłuż ul. Wolickiej; - bruk ul. Wolickiej, dawnej uliczki fortecznej;"
Druga dość istotna informacja (uzyskana również od ekipy pracującej przy stawianiu ogrodzenia) jest taka, ze docelowo płot otaczający osiedle ma zostać przedłużony prawie pod granicę działki na której stoi budynek Bernardyńska 2. Wersji docelowego przebiegu ogrodzenia okazuje się być kilka, w każdej jest ono bardziej lub mniej przesunięte w stronę budynku Bernardyńska 2. Oznaczałoby to konieczność stworzenia nowego przejścia na działki (przesunięcia istniejącej ścieżki). Oznacza to również że osiedle Apartamenty Mokotów Park będzie rzeczywiście osiedlem zamkniętym (w zasadzie można było wyczytać to w tym artykule, we fragmencie cyt: "cały pięciohektarowy teren Marvipolu zostanie ogrodzony").

2 komentarze:

  1. Jednak nie wygląda na to, aby ogrodzenie miało być przedłużone. Robotnicy właśnie skończyli je ustawiać od strony wschodniej, zrobili róg i teraz idą z nim w kierunku "na zachód".

    OdpowiedzUsuń
  2. z tego co mówił człowiek odpowiedzialny za ogrodzenie na czas budowy będzie jak teraz, ale gdy inwestycja powstanie to docelowe ogrodzenie ma zostać "wyprostowane" wzdłuż linii Kanałku (tzw. fosy) co ma się jednak w sprzeczności do obecnie dostępnych dokumentów geodezyjnych (iGeo).

    OdpowiedzUsuń

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.