niedziela, 28 marca 2010

Ważna data 29 marca - Jeziorko Czerniakowskie - LVI Sesja Rady Dzielnicy Mokotów

LVI Sesji Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy odbędzie się  29 marca 2010 r., godz. 15.00
(sala sesyjna Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 33, w podwórku). Przypominamy, że obecność obowiązkowa:) Szczegółowy porządek obrad wygląda następująco:

1. Otwarcie obrad LVI Sesji
2. Przyjęcie protokołu z obrad LIV Sesji Rady Dzielnicy
3. Debata nt. ochrony Jeziorka Czerniakowskiego i zagospodarowania terenu w jego otulinie.
4. Uchwała Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały nr 799/LXV/2001 r. w sprawie utworzenia Osiedla Służewiec Południowy i nadania mu Statutu (druk nr 268)
5. Uchwała Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały nr 800/LXV/2001 r. w sprawie utworzenia Osiedla Służewiec Fort i nadania mu Statutu (druk nr 269)
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad LVI Sesji

3 komentarze:

 1. umiesciłam info na blogu jeziorka i na facebooku

  OdpowiedzUsuń
 2. Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącej linii napowietrznej 110kV relacji EC Siekierki – RPZ Sielce oraz budowie dwutorowej linii napowietrzno-kablowej 110kV z traktem światłowodowym relacji EC Siekierki – RPZ Sielce w Dzielnicy Mokotów m. st. w Warszawy.


  Warszawa, 22.03.2010r.  OŚ-IV-PBO-76242-326-27-09  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
  ul.Sienkiewicza 3
  00-015 Warszawa
  W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącej linii napowietrznej 110kV relacji EC Siekierki – RPZ Sielce oraz budowie dwutorowej linii napowietrzno-kablowej 110kV z traktem światłowodowym relacji EC Siekierki – RPZ Sielce w Dzielnicy Mokotów m. st. w Warszawy Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przekazuje w załączeniu:
  -korektę wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożoną przez Inwestora w dnia 19.03.2010r.oraz zwraca się z zapytaniem czy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie podtrzymuje opinię zawartą w Postanowieniu z dnia 12.02.2010r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-MK-616-169/10.
  Korekta wniosku polega na uwzględnieniu pominiętej wcześniej przez Inwestora działki ew. nr 44 obręb 1-05-05. Po przeanalizowaniu zakresu zmian we wniosku organ ustalił, że nie wpłyną one na zmianę oddziaływania przedsięwzięcia, skalę ani zasięg planowanego przedsięwzięcia.
  Ze względu na niewielkie zmiany spowodowane korektą wniosku oraz zbliżający się termin załatwienia sprawy tut. Biuro prosi o pilną odpowiedź.
  z up. Prezydenta
  Główny Specjalista

  /------/
  Marta Skowron  2010-03-24, Biuro Ochrony Środowiska
  <<powrót

  OdpowiedzUsuń
 3. Szykujemy miejsce pod nowe inwestycje wzdłuż Gołkowskiej ?

  OdpowiedzUsuń

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.