piątek, 19 marca 2010

Ważna data 22 marca : Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta - dedykowana sprawie ochrony Jeziorka Czerniakowskiego !

Ten dzień może okazać się przełomowy w naszej już prawie 2 letniej walce. Dlatego jest tak ważne, żeby zmobilizować się ten kolejny raz i jednym frontem stanąć przed urzędnikami. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Warszawy poświęcona tematowi planu ochrony Rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego odbędzie się w poniedziałek 22 marca 2010 roku. Miejsce: Pałac Kultury i Nauki wejście od ul. Marszałkowskiej, 4 piętro, Sala Warszawska, godzina 15:00. Jak to napisano na blogu JeziorkoCzerniakowskie, będzie to "półfinał" walki o ochronę rezerwatu, a co za tym idzie również ochronę okolicznych mieszkańców. Obecność sympatyków i mieszkańców zagwarantuje prawdziwą transparentność podjętych decyzji. W kontekście poprzednich wydarzeń, m. inn. przygotowania "gotowca", w którym przekreśla się 10 lat przygotowywania planu ochrony Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie, obecność i "patrzenie na ręce" jest niezmiernie ważne. Świadczy o tym list jaki wystosowało Towarzystwo Miasto Ogród Sadyba, który poniżej zamieszczamy:

Szanowni Członkowie, Drodzy przyjaciele Jeziorka Czerniakowskiego, 

Wczoraj na Sesji Rady Warszawa podjęliśmy bitwę o Jeziorko Czerniakowski. W tym miejscu dziękujemy wszystkim osobom, które były obecne.

Parę rzeczy złożyło się że nasze działania zaczynają przynosić dobre rezultaty. 
Nasz ekipa  z transparentem „Ocalmy Jeziorko Czerniakowskie” zrobiła odpowiednie wrażenie na radnych. Nawet dyrektor Marvipolu szarpał nasz transparent i został spisany przez Policję. Były obecne też media. Na samym początku wyszła do nas Przewodnicząca Rady i poinformowała, że od dwóch dni pracuje nad przyjęciem takiej uchwały rady, która nie zablokuje wprowadzenia planu ochrony. Mimo to nadal był forsowany przez Urzędników pani Prezydent wniosek zaopiniowane negatywne planu ochrony (rozszerzono tylko uzasadnienie). 

Wreszcie niektórzy radni zaproponowali, żeby jednak odłożyć głosowanie nad planem na następną Sesję – bo radni nadal nie dostali pełnej dokumentacji i w gruncie rzeczy  nie wiedza nad czym mają głosować. W tym momencie bardzo przytomnie zachował się Radny Marcin Jastrzębski, który zwrócił uwagę, że jeśli rada będzie procedować w tym tempie to wprowadzanie planu się przedłuży – jeziorko zostanie zabudowane – jest już rozpatrywany kolejny  wniosek Marvipolu o budowę kolejnych dwóch apartamentowców. Postanowiono zwołać Konwent Seniorów.

Ustalił on, że odbędzie się Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Warszawy w dniu 22 marca br. (najbliższy poniedziałek), które zajmie podjęciem  uchwały w sprawie opinii do planu.  

Podsumowanie:

1) Jesteśmy na dobrej drodze – Radni zauważyli wreszcie, że kwestia Jeziorka Czerniakowskiego jest ważna bo jest duże zainteresowanie społeczne (ekipa z transparentem zrobiła swoje) i sprawa jest nagłośniona medialnie.

2) Niestety urzędnicy Ratusz nadal nie odpuszczają bo plan ochrony wymusza na nich wprowadzenia poprawek do Studium i projektów planów miejscowych – ograniczając zabudowę apartamentową (na rzecz jednorodzinnej)  i da im dodatkową robotę. 

3) Nasz cel na Poniedziałek  – doprowadzić aby  Rada zaopiniowała plan ochrony pozytywnie, z zaznaczaniem co najwyżej pewnych uwag. Uwagi muszą być bezwzględnie merytoryczne, a nie po to aby zabezpieczyć wizje Urzędu Prezydenta na dalszą urbanizacje miasta i w praktyce wymuszać niekorzystne zmiany w projekcie planu ochrony. 

4) Nie wiadomo co zadzieje się na Radzie w Poniedziałek dlatego nasza obecność jest obligatoryjna !!!

Pozdrawiamy,

J. P. 
W imieniu Zarządu Towarzystwa 
Miasto Ogród Sadyba

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.