środa, 20 stycznia 2010

Kilka wyjaśnień do ostatnich wydarzeń

WAŻNE: W związku z potwierdzonymi przez kilka osób informacjami o "głuchych" telefonach wśród osób, które były obecne na posiedzeniu Komisji PPiOŚ w dn. 14.01.2010 r. proszę o kontakt (na adres email bloga lub kontakt osobisty z którąś z osób zajmujących się blogiem) pozostałe osoby, które były na posiedzeniu Komisji (wpisały się na listę obecności) i od tego czasu doświadczyły tego zjawiska. Sprawę zwyczajnie trzeba wyjaśnić.

Jak widać, choćby po komentarzach na blogu, ostatnie posiedzenie Komisji PPiOŚ,a szczególnie przedstawione tam informacje i podjęte uchwały znacząco "podkręciły" dyskusję na temat ochrony Jeziorka i planów budowlanych na tych terenach. Jako, że może się niektórym wydawać niejasnym (i być wykorzystywane przez niektórych w celach sprzecznych z intencjami twierdzących) stwierdzenie o "mądrym budowaniu" postanowiliśmy doprecyzować to na co w swoim materiale powołuje się TVN i NaszeMiasto.pl. Pojawia się tam zdanie "Nie mamy nic przeciwko budowie, ale niech to będą mądre inwestycje".

"Mądre inwestycje" to po pierwsze niekoniecznie zabudowa mieszkaniowa. Jeszcze niedawno ten teren był oznaczony jako tereny zielone. Mogłyby więc tu powstać tereny rekreacyjne, ścieżki rowerowe itp. Później Miasto w Studium przeznaczyło go pod zabudowę.Jednakże jest w nim wyraźnie mowa mowa o zabudowie jednorodzinnej. Zdefiniowano również maksymalną wysokość budynków do 12 m. Zostało to zapisane tutaj: http://um.warszawa.pl/wydarzenia/studium/pliki/mapab/14_4.png
Oznaczenie M2.12 oznacza "Tereny o przewadze zabudowy jednorodzinnej, wysokość zabudowy 12 m"
zgodnie z : http://um.warszawa.pl/wydarzenia/studium/pliki/mapab/14_leg.png. Takie wytyczne były zresztą zgodne z analizą Rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich w otoczeniu Jeziorka Czerniakowskiego (2005 r.) mającą stanowić podstawę dla lokalnego PZP tych terenów.
Taka zabudowa zapewniałaby odpowiednią wielkość powierzchni biologicznie czynnej, jak również na tyle rzadką zabudowę, że do obsługi mieszkańców wystarczałyby zaplanowane i przygotowane już zjazdy z ul. Powsińskiej i dróg dojazdowych do Trasy Siekierkowskiej. Obecne próby postawienia ośmiokondygnacyjnych (2 podziemne i 6 naziemnych kondygnacji) budynków wielorodzinnych, nawet jak się je nazywa willami, ma się zupełnie nijak zarówno do wytycznych Studium jak i rekomendacji ze wspomnianej wcześniej analizy. Stosowny fragment pozwalam sobie przytoczyć poniżej:

"Ze względu na możliwości realizacji docelowych zamierzeń inwestycyjnych na analizowanym terenie niezwykle istotne znaczenie ma lokalne występowanie wód gruntowych. Poziom zwierciadła wody (na przekrojach stan wody z sierpnia 2001 r. — ryc. 2) w części północno-zachodniej znajduje się na głębokości 1,5–3,0 m p.p.t., a w części wschodniej — 2,0–3,0 m p.p.t. W tradycyjnym typie willowego budownictwa mieszkaniowego głębokość występowania wody podziemnej determinuje maksymalną głębokość bezpośredniego posadawiania fundamentów przyszłych obiektów budowlanych. Najkorzystniejsze warunki dla obiektu uzyskuje się, gdy jest on posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, z uwzględnieniem wahań zwierciadła wody oraz niekorzystnych następstw podsięku kapilarnego. Wówczas już, po wykonaniu wykopu, nie są potrzebne zabiegi techniczne związane z jego odwodnieniem, a zabezpieczenie części podziemnych obiektu przed szkodliwym działaniem wody może być wykonane w prostszy sposób (Glazer&Malinowski, 1991). Ze względu na szeroko pojętą problematykę ochrony zasobów wody w otoczeniu Jeziorka Czerniakowskiego w planowaniu przestrzennym należy zatem wykluczyć wszelkie formy odwodnień pod lokalne obiekty, szczególnie, że już obecnie tereny położone na wschód od Jeziorka znajdują się pod wpływem drenażu wód, niezbędnego do zapewnienia stateczności ponad 300-metrowych kominów EC Siekierki." <--- Cytat pochodzi z: s.2 (665) dokumentu Rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich w otoczeniu Jeziorka Czerniakowskiego, autorzy: M.Fic, W. Katryński; Przegląd Geologiczny nr 8 z roku 2005

Próby naginania "mądrego budowania" pod twierdzenia "przecież na budowie zostanie zachowana wszelka ostrożność więc nic się nie stanie" powinny być teraz jednoznacznie odbierane. Nam zupełnie nie o to chodzi. 

3 komentarze:

 1. no tak, ale oni chyba nic nie odwadniaja, wiec gdzie jest problem?

  OdpowiedzUsuń
 2. problem jest w tym,ze kopiac na lace dolki odwadnia sie akwen glowny bo zasila on w wode gruntowa otoczenie.
  A swoja droga ciekawe,czy na spotkaniu z Sadyba ktos zapyta,dlaczego Sadyba nie odda sprawy rezerwatu do prokuratury,co by pomoglo konkretnie rezerwatowi.Spotkania z ludnoscia nie sa w tej chwili priorytetem i BEZPOSREDNIO nie pomoga jeziorku w tej alarmujacej sytuacji.

  OdpowiedzUsuń
 3. ale ta woda jest wtlaczana w grunt, wiec nic sie nie dzieje

  OdpowiedzUsuń

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.