poniedziałek, 26 kwietnia 2010

Dziś o 18:00 zebranie Rady Osiedla Bernardyńska

Szanowni Spółdzielcy. Przypominamy, że od tygodnia na tablicach informacyjnych bloków SM Energetyka na oś. Bernardyńska wisi informacja o dzisiejszym zebraniu. Godzina 18:00, Miejsce: Gimnazjum nr 10 przy ul. Limanowskiego 9. Na zebraniu chcemy poruszyć tak żywotne dla nas sprawy jak kwestia ul. Bernardyńskiej i zaangażowanie SM Energetyka w utrzymaniu jej odpowiedniego statusu prawnego oraz jej sposobów jej wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem (osiedlowa droga wewnętrzna a nie droga publiczna). Zapraszamy do pojawienia się na zebraniu.

Podczas zebrania dowiedzieliśmy się od członków Zarządu SM Energetyka o szeregu czynności jakie podjęto, podejmuje się i podejmować będzie w celu ochrony Osiedla Bernardyńska. Osoba odpowiedzialna za  gospodarkę zasobami mieszkaniowymi przedstawiła bardzo obszerną listę postępowań sądowych związanych z tą "bulwersującą inwestycją" <-- cytat z wypowiedzi podczas zebrania, w których spółdzielnia bierze udział. Spółdzielnia, według deklaracji Zarządu, jest żywotnie zainteresowana przeciwstawieniem się planom inwestora naruszającym integralność i bezpieczeństwo na osiedlu głównie poprzez znaczące zwiększenie ruchu samochodowego, i będzie im przeciwdziałać.
Przewodniczący Rady Osiedla ujawnił publicznie pewien wyglądający na bardzo istotny fakt (podobno poparty dokumentami będącymi w posiadaniu MSM Energetyka) związany z działaniami osoby zaangażowanej w wydanie pozwolenia na budowę. Informacja ta została podobno przekazana do Rady Dzielnicy Mokotów. Spróbowaliśmy potwierdzić te rewelacje w KPPiOŚ i jak dotąd uzyskaliśmy informację że żaden tego typu dokument nie wpłynął jak również nie udało się potwierdzić deklarowanego przez Przewodniczącego Rady Osiedla udziału w pracach Rady Dzielnicy oraz w/w Komisji. Poprosiliśmy zatem o wyjaśnienie sprawy, bo informacja ta, przedstawiona publicznie na zebraniu, o ile okazałaby się prawdziwa, byłaby punktem zwrotnym w dyskusji nad poprawnością wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 256/MOK/09.

Prezes Spółdzielni poinformował, że powołano nawet specjalną komisję i zatrudniono dodatkowy zespół prawników, którzy zajmują się sprawą inwestycji  w sąsiedztwie Oś. Bernardyńska. Miejmy nadzieję że połączone siły mieszkańców, organizacji ekologicznych i społecznych oraz Spółdzielni w końcu odniosą sukces.

6 komentarzy:

 1. Drogę robią tanio, z kostki. Ziemi z wykopów nie wywieźli...

  OdpowiedzUsuń
 2. Trochę enigmatyczna ta wiadomość, ale dobre i to.

  OdpowiedzUsuń
 3. Pomyłka! ziemię z wykopów wywieżli! miedzy innymi na koniec łąki,w prostej linii od powstającej drogi. Tydzie temu przez zwaloną tam ziemię,straż nie mogła przejechać do płonącej łąki.

  OdpowiedzUsuń
 4. Może ktoś wie, czy wyjaśniła się rewelacja Przewodniczącego Rady Osiedla?

  OdpowiedzUsuń
 5. Najwyraźniej pan (na szczęście już były) przewodniczący W. próbował kolejny raz zaistnieć i przypisać sobie wszelkie zasługi i działania na rzecz ochrony mieszkańców. Ten pan jest akurat z tego znany. Niestety jego rewelacje okazały się pełne pomówień i nieścisłości. Pan były przewodniczący ani razu nie pofatygował się na posiedzenia rady dzielnicy (wiem bo byłam na wszystkich) a pismo na które się powoływał podpisała zupełnie inna osoba niż wystawiająca pozwolenie na budowę (sprawdziłam u radnych).

  Ewa

  OdpowiedzUsuń
 6. Dzięki za odpowiedz.Na pocieszenie podaję link, na który warto wejść i przeczytać. sprawa dotyczy
  ochrony otuliny. Wyrok sądu.......
  Więc może jest jeszcze nadzieja?
  http://www.salamandra.org.pl/component/content/article/36-prawo/132-otuliny-jednak-troch-chronione.html?directory=177

  OdpowiedzUsuń

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.