piątek, 23 października 2009

Wnioski po spotkaniu z p. Mikosem

W dniu dzisiejszym odbyło się od dawna wyczekiwane spotkanie z p. Mikosem, dyrektorem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta Warszawy. W spotkaniu udział wzięli również Radni dzielnicy Mokotów (p. Rosołowska, p. Klepaczko i p. Sosnowski) a także autorzy przygotowanego PZP, firma Sol-Ar. Spotkanie miało charakter roboczy i wbrew początkowym obawom pozwoliło obu stronom na zapoznanie się z argumentami.
Podczas dyskusji okazało się między innymi, że jeśli inwestor będzie się trzymał założeń ze Studium (12m, zabudowa jednorodzinna), to po pierwsze rzeczywiście wg opinii Wydziału Ochrony Środowiska dołączonej do Studium Jeziorko będzie znacznie mniej zagrożone, po drugie zaś przy założonej liczbie około 400 mieszkań (domów jednorodzinnych) połączenie drogowe pomiędzy Osiedlem Bernardyńska a nowym osiedlem nie ma uzasadnienia i może sprowadzać się do "ciągu pieszego" z możliwością awaryjnego wjazdu pojazdów uprzywilejowanych, czyli w praktyce szerszego chodnika.
Mamy ustną, ale złożoną w obecności kilkudziesięciu świadków obietnicę od p. Dyrektora Mikosa, że następne pozwolenia się nie pojawią przed uchwaleniem lokalnego PZP. 
 
Trochę szkoda, że na większość zadanych przez nas pytań p. Mikos odpowie dopiero w przyszłym tygodniu, ale cieszy fakt że publicznie zobowiązał się do zbadania sprawy. Na szczęście udało się znaleźć kilka punktów zaczepienia, które pozwolą odwołać się do Wojewody Mazowieckiego, a w konsekwencji - być może uchylić zatwierdzone pozwolenie na budowę albo wymóc dostosowane projektu budowlanego do obowiązujących dla terenu przy Jeziorku założeń. Chcieliśmy podziękować reporterom TVN Warszawa którzy dzielnie wspierali nas (mimo nie wpuszczenia na salę) w naszej walce, transmitując na żywo to co się działo zarówno w Pałacu jak i nad Jeziorkiem. Skrót materiału znajduje się na stronie www TVN Warszawa. Niestety, podobnie jak na poprzednich spotkaniach organizowanych w sprawie terenów przy Jeziorku Czerniakowskim, na spotkaniu nie pojawił się nikt ze strony inwestora. Nie było również żadnego komentarza w przygotowanym materiale.

Za wszelką cenę musimy doprowadzić do tego, żeby to eksperci z odpowiednich komisji samorządowych i architekci definiowali skoordynowany kształt zagospodarowania terenu w zgodzie z otoczeniem i uwarunkowaniami przyrodniczymi oraz socjalnymi i zasadami "dobrego sąsiedztwa".
Niedopuszczalne są próby kreowania przez tego i innych developerów "faktów dokonanych" a w efekcie sytuacji, gdy to lokalne PZP musi się dopasować do widzimisię inwestorów. Prawo jest pod tym względem kulawe i wymaga dokładniejszego określenia zasad w tzw. "okresie przejściowym" kiedy to już rozpoczęto uchwalanie PZP ale jeszcze go nie zakończono. Może nasz przypadek sprawie, że jakaś komisja sejmowa się nad tym pochyli i pojawią się odpowiednie poprawki?
Mamy nadzieję że dzięki nagłośnieniu sprawy i poruszeniu wysokich instancji urzędników uda się ochronić zarówno rezerwat Jeziorka Czerniakowskiego jak i osiedle Bernardyńska.

1 komentarz:

  1. Wczoraj (28.10.09) Marvipol podpisał umowę z wykonawcą. Firma budowlana rozpoczyna prace 1 grudnia! Budowa potrwa do 15 lipca 2011 roku.
    Koszt to blisko 32,5 mln. zł. Wiadomość podała rano PAP, a za nią portale biznesowe, budowlane itp.

    OdpowiedzUsuń

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.