sobota, 17 października 2009

Cisza przed burzą

Pozorna cisza, jaka zapanowała w temacie planowanych zmian na Osiedlu Bernardyńska niestety okazała się ciszą przed burzą. Zupełnie przypadkowo dotarliśmy do pisma z Urzędu Miasta datowanego na 15 września 2009. Pismo stanowi "Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek firmy Marvipol postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury technicznej obejmującej sieć ciepłowniczą osiedlową, wodociąg, kable S/N (średniego napięcia) i N/N (niskiego napięcia), kanalizację deszczową i ściekową oraz wjazdu na działkach (tu lista działek na podstawie któej zaznaczyłem na poniższym rysunku obszar prac). Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Urząd Miasta St. Warszawy dzielnica Moktotów ul. Rakowiecka 25/27 p. 207A II piętro. Przyjęcia interesantów w poniedziałek i czwartek w godzinach 11:15-15:15."

Skan pisma postaram się wkrótce zamieścić. Zainteresowanym polecam publicznie dostępny system Geodezji i Katastru pod adresem http://www.um.warszawa.pl/bgik/index.php?igeomap#.
Klikamy na dzielnicę Mokotów a następnie powiększamy obszar aż do uzyskania numerów działek. Następnie w trybie I (Informacja) klikamy na poszczególnych obrębach w celu odsłonięcia szczegółów. Chodzi o obręb 501 działka 116, obręb 502 (działki 25, 53,54, 60, 64,57/14, 58, 58/4) i obręb 511 (działki nr 9,11,13). Obręby są w programie zapisane nieco inaczej niż w piśmie i tak oznaczenie 1-05-02 oznacza obręb 502, 1-05-01 - 501, obręb 1-05-11 - obręb 511.

Oto obszar, na którym mają być wykonywane prace (jak widać obejmuje on w zasadzie całe osiedle). Rysunek ten wygenerowano na podstawie danych z systemu iGeoMap dostępnego pod wyżej podanym adresem. Rysunek ten ma służyć wyłącznie w celach poglądowych:Z listy działek na których ma być wykonana inwestycja  oraz z informacji uzyskanych w Radzie Dzielnicy Mokotów wynika, że sprawa dotyczy zarówno przeprowadzenia drogi (wjazdu) pomiędzy blokami 16 i 18 jak również  instalacji pomiędzy budynkami 2 , 4 i 4a oraz przy budynku 16. Docelowo więc ulica Bernardyńska mogłaby się stać, jak już wcześniej sygnalizowaliśmy, skrótem pomiędzy Trasą Siekierkowską a ul. Powsińską, Witosa i Sobieskiego. Fakt ten najwyraźniej nie przeszkadza stołecznym władzom które w ten sposób  pokazują jak najwyraźniej zupełnie nie liczą się z kilkoma tysiącami mieszkańców osiedla Bernardyńska i ich głosami sprzeciwu. Sprawa jest na tyle poważna, że musimy działać zdecydowanie. W najbliższym czasie, po dokładnym zweryfikowaniu tych informacji, w blokach pojawią się listy z podpisami pod pismem, jakie w tej sprawie przygotujemy do odpowiednich władz, nie wykluczając najwyższych władz państwowych.


Bez odpowiedzi pozostają następujące pytania:
1.Dlaczego rozpoczęte zostanie tego typu postępowanie gdy brak jest PZP, więcej, gdy wiadomo że obecnie zaproponowany PZP (w którym zaproponowano analogiczne rozwiązania) został jednogłośnie odrzucony z powodu wielu różnych protestów i braków formalnych
2. Dlaczego Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyka, która była jednym z adresatów pisma, nie uznała za stosowne poinformowania mieszkańców o tego typu planach, które mają tak wielki wpływ na ich życie i miejsce w którym mieszkają.
3. Dlaczego czyjś interes i chęć zysku  najwyraźniej jest stawiany powyżej interesu kilku tysięcy osób, które w znaczący sposób mogą ucierpieć (psychicznie, fizycznie jak również finansowo) w przypadku wprowadzenia tego planu w życie.

Zamierzamy już niedługo te pytania zadać, tak głośno jak to tylko będzie możliwe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.