wtorek, 20 października 2009

Fakty i Mity

W związku z obiegającymi co rusz osiedle hiobowymi wręcz wieściami, które w większości przypadków są zwykłymi plotkami nabierającymi z każdym okrążeniem większej "wiarygodności" pragnę pokazać co z tych informacji jest prawdą a co zwykłą plotką. Poniższe zestawienie będzie oparte wyłącznie na potwierdzonych w kilku źródłach informacjach.

1. "Na osiedlu Bernardyńska już dawno planowana była droga między blokami nr 2 i 4. Taka droga była na starych mapach..." - MIT. Nigdy na żadnej mapie nie było w tym miejscu ulicy. Na niektórych mapach turystycznych jest tu zaznaczona wprawdzie droga biegnąca dalej wzdłuż jeziora, ale w legendzie mapy wyraźnie jest napisane - drogi nieutwardzone, ścieżki, szlaki rowerowe. W tej okolicy przed wojną była brukowana droga (a nawet kilka), ale była to droga wewnętrzna pomiędzy tzw. lodownią a sadami wykorzystywana wyłącznie przez właścicieli znajdującego się tu majątku ziemnskiego. Nigdy nie było tu ani nie planowano drogi publicznej.

2. "Developer planuje drogę pomiędzy blokami nr 16 i 18. Wygrał nawet sprawę w sądzie o ustalenie służebności działek" - FAKT. Rzeczywiście odbyła się taka rozprawa i developer uzyskał taką służebność. Natomiast na chwile obecną trwa procedura odwoławcza. Ponadto służebność gruntowa ma swoje ograniczenia, których developer będzie musiał przestrzegać. Nie mniej we wniosku z 15 września developer wnioskuje o ustanowienie wjazdu właśnie pomiędzy tymi blokami.

3. "Developer już dostał pozwolenie na budowę. Nic już się nie da zrobić" - MIT. Z tego co usłyszeliśmy na spotkaniach i z informacji od wspólnot wiemy,że równolegle procesowanych jest  kilka wniosków o wydanie różnych pozwoleń dotyczących tego samego terenu. Zmieniają się tylko strony postępowania. Część z nich (jak np. o ustalenie służebności) inwestor uzyskał, część się toczy (wniosek o wydanie warunków zabudowy WZ na budowę infrastruktury). Pozwolenia na budowę jak do tej pory nie wydano.  Nadal brak jest miejscowego PZP. Zanim developer dostanie zgodę na budowę, musi złożyć i uzgodnić projekt budowlany. Pozwolenie na budowę infrastruktury (wodociąg, magistrala energetyczna i ciepłownicza) nie oznacza pozwolenia na budowę budynku(ów).

4. "Burmistrz potwierdził że będzie tu osiedle, urzędnicy mówią o trudnych decyzjach które trzeba podjąć" - FAKT. W wywiadzie dla TVN Warszawa p. burmistrz Turkowski wspomina o tym że developer składa wnioski i niektóre budynki powstaną, lecz zdecydowanie nie wszystkie i nie w kształcie założonym przez developera. Zaplanowane osiedle ma zbyt wielką gęstość zabudowy, niezgodną z ogólnymi założeniami PZP dla tego terenu. To właśnie ta zbyt duża zaplanowana ilość mieszkań powoduje że developer ma zakusy na teren os. Bernardyńska jako obszar dojazdu do jego osiedla. Wg słów burmistrza, jeśli developer będzie się trzymał wytycznych do PZP i zmniejszy ilość planowanych mieszkań, to nowe drogi nie będą potrzebne. Oczywiście oznacza to mniej metrów do sprzedania i mniejsze zyski developera, z czym na pewno ciężko mu się pogodzić. Głównym reprezentantem Miasta wobec developera jest Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Zanim developer dostanie zgodę na budowę, musi złożyć i uzgodnić projekt budowlany, to wszystko trwa i wymaga spełnienia szeregu warunków. Nasze przyglądanie się sprawie i jej nagłaśnianie spowoduje że nie będzie możliwości żeby te warunki "ominąć". Dlatego tak ważne jest zainteresowanie sprawą jak największej ilości ludzi.
Teren łąk jest terenem prywatnym i jako taki nie może ot tak sobie zostać przekwalifikowany na tereny rekreacyjne, jakby to chciała widzieć spora część mieszkańców. Jednakże może, a nawet musi, spełniać pewne dość ściśle określone normy zabudowy ze względu na bliskość Jeziorka Czerniakowskiego i innych osiedli. Naszym zadaniem jest o tym przypominać komu trzeba.

5. "Ulica Bernardyńska jest ulicą osiedlową, w części leżącą na gruncie gminnym, w części - na gruncie spółdzielczym. Nie jest to droga gminna. " - FAKT. Ul. Bernardyńska nie jest drogą publiczną w rozumieniu prawa własności. Wszelkie jej wykorzystanie, zwłaszcza na masową skalę (jako drogi dojazdowej) przez podmioty obce musi być uzgodnione ze Spółdzielnią Energetyka.

Na koniec ogromna prośba do mieszkańców: nie powielajmy plotek, nie nadinterpretujmy faktów. To nie służy niczemu dobremu, a często przynosi sporo szkody. Sytuacja jest poważna, ale tragizowanie jej nie daje nic dobrego. Starajmy się sprawdzić informację, zanim przekazujemy ją dalej w formie "potwierdzonego faktu".
[treść usunięta z powodu informacji z dnia 21 października 2009]

Przykład? Jedna z naszych mieszkanek uporczywie powtarza że "droga pomiędzy budynkami nr 2 i nr 4 została już zatwierdzona". Jak wykazałem powyżej jest to niczym nie potwierdzona plotka, a jej źródłem jest materiał nakręcony przez Kuriera Warszawskiego, gdzie pada stwierdzenie że "developer zaplanował taką drogę". To co planuje developer to wyłacznie jego plany, ma do nich prawo, ale nie czyńmy z tego faktów bo podobno kłamstwo powtórzone 1000 x staje się prawdą - nie sprawdzajmy prawdziwości tego twierdzenia.

1 komentarz:

  1. Dlaczego w Uzasadnieniu do Uchwały 1238/09 (ustalenie służebności -- 1238_091.doc) jest napisane "przywrócenie pasa drogowego ul. Domaniewskiej do stanu poprzedniego")?? Co ma ul. Domaniewska z tym wspólnego? To jest ulica na Górnym Mokotowie...

    OdpowiedzUsuń

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.