poniedziałek, 11 października 2010

Wielkie Sprzątanie Jeziorka - edycja jesienna

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami w najbliższą sobotę 16 października powtarzamy akcję Wielkiego Sprzątania Jeziorka Czerniakowskiego. Mamy już uzgodnioną z Urzędem Dzielnicy Mokotów mapkę miejsc gdzie można będzie zostawiać napełnione worki. Worki i rękawice również zostaną nam dostarczone. Dodatkowo dzięki współpracy z Kołem Wędkarskim "Różanka" będziemy mieć wsparcie wędkarzy, którzy będą pływać po Jeziorku i odbierać worki z dostępnych miejsc z brzegu. Znacznie ograniczy to konieczność przenoszenia ciężkich worków na duże odległości, co było głównym problemem podczas wiosennej akcji. Zbiórka o godzinie 11:00 przy parkingu społecznym na końcu ul. Bernardyńskiej (pomiędzy budynkami 1A, 2 i 4.) Sadyba rozpoczyna sprzątanie południowej części Jeziorka o godz. 10:00, zbierając się przy WOPRówce. Bardzo prosimy o liczne przybycie.

Poniżej który będzie można wydrukować i powiesić na drzwiach bloku i w innych dobrze widocznych miejscach na osiedlu. Niezależnie od tego postaramy się przeprowadzić akcję informacyjną we własnym zakresie, niemniej każda pomoc się przyda.


Zgodnie z sugestią przedstawiciela Urzędu Dzielnicy mapka z miejscami na worki będzie rozdawana sprzątającym razem z workami, żeby uniknąć procederu pozbywania się śmieci nie związanych z Jeziorkiem.

Planujemy również tym razem (oprócz oczywistej satysfakcji) nagrodzić pracę sprzątających drobnymi upominkami/gadżetami od Urzędu Dzielnicy Mokotów.

Uwaga! W związku z dezinformującą notatką z Administracji MSM Energetyka Oś. Bernardyńska, która na skutek nieporozumienia pojawiła się na drzwiach Państwa bloków przypominamy, że dla mieszkańców naszego osiedla punkt zbiórki jest przewidziany przy parkingu na końcu ul. Bernardyńskiej i zaczynamy o godzinie 11:00. Będziemy sprzątać sąsiadujący z nami, północny brzeg Jeziorka Czerniakowskiego. Południowy brzeg Jeziorka, o którym mowa w notatce, sprząta Sadyba i oni zaczynają o 10:00.  Uzupełnione informacje mają być wkrótce wywieszone na budynkach.

Zaprosiliśmy również, podobnie jak na wiosnę, TVN Warszawa. Kolejne nagłośnianie problemu śmieci w rezerwacie Jeziorko Czerniakowskie może w końcu doprowadzi do choćby częściowego rozwiązania tego problemu, chociażby poprzez ulokowanie przy ciągach spacerowych pojemników na śmieci oraz wpłynie na społeczne postrzeganie tego problemu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.