poniedziałek, 5 lipca 2010

Kolejna informacja z Ratusza

2 lipca 2010 roku została opublikowana w BIP Warszawa informacja z dn. 24.06.2010 o treści jak poniżej
OŚ-IV-MDA-76242-6-95-09

INFORMACJA
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogami i elementami zagospodarowania terenu na działce ew. nr 53 obręb 1-05-02 oraz na części działek 8, 57/14, 58/3, 54 obręb 1-05-02 i na części dziełek ew. nr 92, 116, 120 obręb 1-05-01 przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, którego Inwestorem jest MARVIPOL S.A.
Przedmiotem decyzji, która ma zostać wydana w sprawie jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla wyżej opisanego przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest ze względu na ochronę środowiska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent M. St. Warszawy.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w terminie 21 dni, tj. od dnia 2 lipca 2010r. do dnia 22 lipca 2010r., w siedzibie Biura Ochrony Środowiska, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. 414, w godzinach pracy Biura, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacja ta jest związana z planowaną budową kolejnych dwóch "villi" na terenie łąki (działka nr 53) przy Jeziorku Czerniakowskim oraz przeprowadzeniem infrastruktury technicznej dla nowej inwestycji przez tereny naszego osiedla (działki nr 57/14,  54)  oraz działki nr 58/3 i 116  (na których leży ul. Bernardyńska). Mapka geodezyjna jest dostępna  w serwisie iGeo. Oryginalna treść zawiadomienia znajduje się tutaj.

11 komentarzy:

 1. A ci robią swoje... Zbóje.

  OdpowiedzUsuń
 2. A może jako wspólnoty mozemy złożyć uwagi, choćby do infrastruktury, przecież to również dotyczy NAS i naszego otoczenia.

  OdpowiedzUsuń
 3. Oczywiście że możecie, tylko musi to zrobić Zarząd jako zarząd a nie członkowie czy w imieniu członków. Inaczej znów się okaże że pismo odrzucono bo źle zostało podpisane.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ba, nawet MUSIMY! Widziałam na planach w Radzie tą infrastrukturę i dwie najważniejsze rzeczy to rozbudowa stacji transformatorowej w 16stce i puszczenie magistrali ciepłowniczej przez osiedle. Nie wyobrażam sobie jak niby można rozbudować tą trafostacje tak żeby obsłużyła jeszcze 3 wielkie bloki i nie miałoby to mieć wpływu na nasze zdrowie jako ludzi mieszkających za ścianą! Jak nic nie zrobimy to znów nas rozkopią, a potem zostawią "pamiątkę" siejącą polem elektromagnetycznych. Dość!

  OdpowiedzUsuń
 5. Najnowsza informacja!! Uwagi z pewnością złoży wpólnota / zarząd/ 16 i prawdopodobnie 18.
  Stowarzyszenie Tryton jest stroną, a OTOP zablokował jakąś infrastrukturę techniczna do tej inwestycji./Może jutro dowiem się jaką /
  Jeśli istnieją jeszcze inne wspólnoty na osiedlu, powinny zobaczyć plany i jeśli magistrala ciepłownicza ma przechodzić obok ich bloków, także powinny działać. Żeby nie było za późno.

  OdpowiedzUsuń
 6. Przed chwilą ponownie odsłuchałam wypowiedź rzecznika ratusza dla TVN Warszawa z dnia 17 czerwca./Można ją odsłuchać na tym blogu/ Jak bardzo fałszywie brzmią tamte słowa dzisiaj,porównując je do omawianej informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - datowanej na 24 czerwca,tj po 7 dniach od wywiadu.
  A może rzecznik wytłumaczy się przed tą samą TVN Warszawa, dlaczego wprowadzał i telewizję i mieszkańców w błąd.
  I jeszcze jedno urzędnicy ratusza w swej arogancji zapomnieli chyba, że już za kilka miesięcy są wybory i mieszkańcy wystawią im ocenę. Może wtedy zamkną sie w jakimś zbudowanym przez swych "przyjaciół"deweloperów betonowym bunkrze.
  I nigdy z tamtąd nie wyjdą.

  OdpowiedzUsuń
 7. Rzecznik nie wprowadzał nikogo w błąd. On "tylko" zgrabnie skonstruował wypowiedź. Mówił że nie ma żadnych NOWYCH WZetek, natomiast zgodnie z datami to WZtka na "zespół budynków" została złożona ponad rok temu, jeśli nie dawniej. Ot, taka sprytna gra słów ...

  pozdrawiam
  A.

  OdpowiedzUsuń
 8. Co tak walnęło wczoraj koło budowy Marvipolu? Słychać było huk, a potem jasny dym. To na budowie?

  OdpowiedzUsuń
 9. Dzisiaj rano, ok. 7.30 żółty mały samochód przejeżdżał przez trawnik miedzy blokami 2 a 4 by wjechać na skróty do budowy. Może wbić jakieś słupek w dróżce, aby cwaniaczki niemogły tamtędy przejeżdżać?

  OdpowiedzUsuń
 10. Widzę,że dozorca sadzi drzewka na trasie na skróty na budowę.... Może lepiej by było, niezależnie od drzewek, przedłużyć ogrodzenie z metalowych rurek?

  OdpowiedzUsuń
 11. Niby ogrodzenie lepsze, ale czy na pewno chcemy żyć w ogrodzonym getcie? Zawsze się znajdzie taki, co uprze się i będzie omijać każdy płot, a przecież nie ogrodzimy każdego kawałka trawnika.

  OdpowiedzUsuń

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.