poniedziałek, 4 kwietnia 2011

Słupki przy Gołkowskiej - informacja od TSK MOS

Dostaliśmy następującą informację od Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba:

Szanowni Państowo,
Przed kilkoma laty nasze Towarzystwo Miasto Ogród Sadyba zabiegało w Wydziale Ochrony Środowiska dzielnicy o zamontowanie słupków betonowych po południowej stronie Gołkowskiej na odcinku Bonifacego - most. Powód był prosty - ładny kawał łąki między Bonifacego a Jeziorkiem został dokumentnie zdewastowany - zamienił się bowiem w jeden wielki parking. Wagę całej tej sprawie dodawał fakt statusu tego terenu: jest on włączony w obszar rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie. Zainstalowane słupki betonowe przywróciły właściwy łąkom stan.W piątek 25.03.11 r., na zlecenie tegoż Wydziału Ochrony Środowiska słupki te jednak zdemontowano z dwóch powodów: całą tę łąkę odzyskali przedwojenni właściciele, a zatem własność miasta(tzn. słupki) trzeba było zabrać z prywatnej działki, a poza tym są bardzo potrzebne dzielnicy w innym terenie.Naczelnik dzielnicowego Wydziału Ochrony Środowiska obiecał, że w wypadku dewastacji łąki dzielnica będzie próbowała znaleźć jakieś wyjście. Tak czy inaczej musimy całą sprawę mieć na uwadze. Tym bardziej, że dość oczywista jest chyba sprzeczność między prywatną własnością a statusem tej łąki jako częścią rezerwatu przyrody. Prawdziwym rozwiązaniem wydaje się kupienie tego terenu przez miasto. Ale czy znajdą się pieniądze i dobra wola?

Zarząd TSK MOS

3 komentarze:

  1. A jak przedstawia się sytuacja prawna terenów pod budynkami na Bernardyńskiej? Czy tam też są jakieś roszczenia? Wspólnoty płacą użytkowanie wieczyste tylko za grunt bezpośrednio pod budynkami.

    OdpowiedzUsuń
  2. Akurat, potrzebne gdzie indziej... Słupki ordynarnie wyrwano i zostawiono. Większość do niczego się już nie nadaje, ponieważ zostały porozbijane. WOŚ przechodzi sam siebie...

    OdpowiedzUsuń
  3. Miasto-Ogród Sadyba zaprasza do zwiedzania zabytkowego dworku (Bernardyńska 1, Piątek, 3 czerwca 2011, 18.00 – 21.00) :-) http://www.miasto-ogrod.sadyba.waw.pl/index.php?op=articles&opa=display&id=107

    OdpowiedzUsuń

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Dane komputera z którego wysyłany jest komentarz są logowane. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata".Jeśli ktoś posiada informację która jest ważna i sprawdzona ale trudno ją zweryfikować, powinien przysłać ją w formie maila na adres kontaktowy bloga podany w prawej górnej części strony głównej bloga. Komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje (anonimowe "rewelacje" nie poparte linkami lub innym weryfikowalnym źródłem), jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga również będą usuwane.

Zasady komentowania treści bloga

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami osób czytających bloga. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii osób trzecich.
Komentarze zawierające słowa uznane powszechnie za wulgarne będą usuwane. Tak samo usuwane będą komentarze w stylu "chata" oraz komentarze propagujące ewidentnie nieprawdziwe informacje jak również wypowiedzi nie związane z tematyką bloga.

Wyszukiwarka (w blogu i odnośnikach)

Zasady bloga, ograniczenia odpowiedzialności, ochrona prywatności i ochrona praw autorskich

Autorem bloga jest na chwilę obecną grupa osób połączonych ideą ochrony Osiedla Bernardyńska oraz otaczającej go przyrody, a w szczególności rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Blog ten powstał z inicjatywy społecznej, nie stanowi jednak stowarzyszenia, w szczególności nie posiada osobowości prawnej. Blog nie jest czasopismem elektronicznym więc nie posiada redakcji.
Na blogu umieszczane są informacje i komentarze dotyczące spraw mogących mieć mniej lub bardziej znaczący wpływ na życie społeczności Osiedla Bernardyńska w Warszawie. Blog nie był, nie jest i nigdy nie będzie skierowany przeciwko jakiejkolwiek konkretnej osobie, firmie, partii politycznej, organizacji itd. Blog jako taki nie popiera żadnej opcji politycznej.

Autor bloga oświadcza, że :
1. Linki, przypisy i cytaty użyte w tym blogu pochodzą z powszechnie dostępnych publikacji elektronicznych, aktów prawnych, komunikatów, pism i uchwał i stanowią własność i odpowiedzialność właściwych dla ich publikacji/powstania podmiotów w kontekście kodeksu cywilnego, prawa prasowego oraz odpowiednich ustaw o ochronie własności intelektualnej. Każdorazowe powołanie się w tym blogu na daną publikację zewnętrzną jest wyraźnie zaznaczone z podaniem nazwy źródła i linku lub przypisu do tekstu lub materiału źródłowego aktualnego na chwilę umieszczania danej informacji na blogu.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść, nie weryfikuje osobiście tego typu cytowanych materiałów.
2. Dokładana jest wszelka możliwa staranność, aby umieszczane informacje były sprawdzone i rzetelne.
Jednakże z powodu ograniczeń w dostępie do informacji oraz często trudno weryfikowalnych źródeł nie zawsze jest to możliwe. Podając odnośniki do informacji zewnętrznych Autor w dobrej wierze zakłada, że zostały zweryfikowane przez podmiot publikujący/wydający. Uzyskując informacje w drodze ustnej lub email (np. od mieszkańców itp.) Autor dokłada wszelkiej staranności, żeby je spróbować zweryfikować. Autor dodatkowo wyraża swoje subiektywne oceny, opinie i komentarze na tematy i do materiałów które umieszcza i na które powołuje się w blogu mając do tego prawo na podstawie art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym niemniej, jeśli z jakiegoś powodu umieszczona informacja nie odpowiadała stanowi faktycznemu w momencie umieszczenia na blogu lub materiał źródłowy informacji zewnętrznej został skutecznie zakwestionowany na drodze prawnej Autor zobowiązuje się do jej usunięcia/skorygowania bez zbędnej zwłoki, jeśli tylko zostanie o tym fakcie skutecznie powiadomiony (wraz z uzasadnieniem). Podawane informacje są weryfikowane co do aktualności i dostępności źródeł na dzień dokonania wpisu i zgodnie z formułą bloga (zachowana chronologia wydarzeń) nie muszą być modyfikowane wstecznie. Uzupełnienie/doprecyzowanie informacji, której treść uległa zmianie na skutek upływu czasu i nowych wydarzeń, w kolejnym wpisie jest uznawane za działanie wystarczające.
3. Jednocześnie Autor dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić osobom przysyłającym materiały do umieszczenia na blogu anonimowość.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób czytających tego bloga, w szczególności za propagowanie treści tego bloga w innych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) o ile sam osobiście nie jest odpowiedzialny za ich przekazanie w/w mediom. Jednocześnie Autor zwraca się z prośbą o nie propagowanie treści tego bloga, adresu www, linków RSS itp w sposób naruszający zarówno dobre obyczaje jak i Netykietę czy regulaminy poszczególnych mediów elektronicznych (portali, grup i forów dyskusyjnych itp.)
5. Autor nie ponosi również odpowiedzialności za treść komentarzy osób czytających bloga, jednakże w miarę możliwości dokłada wszelkich starań aby te komentarze spełniały standardy kultury wypowiedzi oraz nie zawierały treści wulgarnych. Blog ma status ograniczonej moderacji (wyłącznie komentarze do starszych postów), dlatego może się zdarzyć, że komentarz o niedozwolonej treści będzie usunięty z pewnym opóźnieniem.